กติกาการแข่งขัน Rawai Pool League

 1. กฎกติกาทั่วไป - ค่าธรรมเนียม การปฏิบัติ ราคาเครื่องดื่ม เครื่องดื่มของผู้ชนะ ค่าใช้จ่าย
 2. ทีมและผู้เล่น - คุณสมบัติ องค์ประกอบของทีม ประเภทของผู้เล่น การเปลี่ยนทีม
 3. รูปแบบการแข่งขัน การปฏิบัติและการตัดสิน - รูปแบบการเล่น การฝึกซ้อม และ การอ้างอิงการแข่งขัน
 4. คะแนนและการจัดอันดับ - การให้คะแนนและการจัดอันดับการแข่งขัน
 5. กฎกติกาในการเล่น - เวลา Break หรือ การเปิดเกมและกติกาโดยทั่วไป
 6. การจัดการเวลา การเลื่อนและการยกเลิกการแข่งขัน - ผู้เล่นที่มาสาย การเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน
 7. เงื่อนไขของโต๊ะ - การบำรุงรักษา การเปลี่ยนผ้าสักหลาด

การ อัปเดตกฎกติกาสำหรับฤดูกาล 19 นี้ จะถูกทำเครื่องหมายด้วยพื้นหลังสีน้ำเงิน

Chapter I - กฎและกติกาโดยทั่วไป

 1. ค่าธรรมเนียม
  1. ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมทีมในการแข่งขัน Rawai Pool League คือ 3,000 บาท / ทีม / ฤดูกาล
  2. ค่าธรรมเนียมจะต้องชำระล่วงหน้า และจะมีการเรียกเก็บในที่ประชุม โดยเจ้าของทีมจะต้องจ่ายก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ ซึ่งมีราคา 3000 บาท / ทีม / ฤดูกาล
  3. ไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. การปฏิบัติ
  1. ผู้เล่น กัปตัน และเจ้าของบาร์ จะต้องมีความประพฤติอย่างสุภาพ
  2. หากผู้ใดปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการของลีก
  3. การตัดสินต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการลีก
 3. กัปตัน/ผู้จัดการประชุม
  1. หากมีการจัดประชุมโดยคณะกรรมการของลีก กัปตัน และ/หรือ เจ้าของบาร์ จะต้องเข้าร่วมประชุม
  2. คณะกรรมการของลีก จะเป็นผู้แจ้งว่ากัปตัน หรือเจ้าของบาร์ จำเป็นจะต้องเข้าร่วมประชุมหรือไม่
  3. หากมีการละเมิดกฎ การตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการของลีก แต่เพียงผู้เดียว
  4. All Team Captain/Bar Owner meetings will be announced at least seven days in advance to ensure the presence of all teams;
  5. Team Captains/Bar Owners may send a designated proxy if they are unable to attend. Names of designated proxies should be notified to the League Committee before a meeting commences.
 4. เครื่องดื่ม และราคาเครื่องดื่ม
  บาร์ทั้งหมดที่เข้าร่วม Rawai Pool League ได้ตกลงราคาดังต่อไปนี้ สำหรับผู้เล่นในทีม ที่สั่งเครื่องดื่มในระหว่างการแข่งขัน
  1. Local Beers (ช้าง, ลีโอ, สิงห์, ไทเกอร์) 80 บาท.
  2. Imported Beers ซานมิเกล, ไฮเนเก้น, Belgiam , German ราคาปกติ.
  3. Local Rum and whiskeys (แสงโสม,Contessa ) โค้ก/โซดา 100 บาท.
  4. Premium Rum (ฮาวานา, บาคาร์ดี) โค้ก/โซดา ราคาปกติ.
  5. Regular Spirits (วิสกี้, จิน, วอดก้า) โค้ก/โซดา 140 บาท.
  6. Premium Spirits (ชีวาส, แอบโซลูท, บอมเบย์) ราคาปกติ.
  7. House Wine - 160 บาท.
  ตัวอย่างเช่น
  • หากคุณสั่งเครื่องดื่ม gin+tonic หรือ วิสกี้โค้ก คุณจะได้รับ "Gilbey's" gin or "100 Piper" whiskey (หรือที่คล้ายกัน)
  • หากคุณต้องการเครื่องดื่มแบรนเฉพาะ (บอมเบย์, แบล็ค เลเบล) คุณจะได้เครื่องดื่มในราคาปกติที่จำหน่ายตามบาร์ หรือหากคุณไม่แน่ใจ สามารถสอบถามราคาเครื่องดื่มได้ก่อนการสั่งซื้อ
 5. เครื่องดื่มสำหรับผู้ชนะ
  1. ผู้แพ้การแข่งขันเดี่ยวและคู่ผสม จะซื้อเครื่องดื่มให้ผู้แข่งขันที่ชนะ
  2. หากเป็นไปได้ผู้ชนะควรเลือกเบียร์ local beer, local rum, regular spirit หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์
  3. หากผู้เล่นที่ชนะต้องการ imported beer or premium spirit ผู้แพ้จะชำระเงินในราคาเหล้าทั่วไป และผู้ชนะจะต้องชำระเงินเองในส่วนต่างของราคาเครื่องดื่มนั้น
  4. ผู้เล่นไม่ควรสั่งเครื่องดื่มที่มีราคาแพงกว่าที่เคยสั่งก่อนหน้า เมื่อเป็นฝ่ายชนะ
 6. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
  จำนวนเงินที่ใช้ในกฎการใช้จ่ายขั้นต่ำ จะถูกรวมกันของ 4 ผู้เล่นในทีมที่เข้าร่วมการแข็งขัน ราคานี้ไม่รวมกับ Beer Leg และทุกทีมยอมรับว่า
  1. จำนวนเงินของผู้เข้าแข่งขันในทีมต้องไม่น้อยกว่า 1200 บาท
  2. I หากค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการแข็งขันน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ กัปตันหรือเจ้าของทีม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างทั้งหมด
  3. หากไม่ปฏิบัติตามกฎ อาจส่งผลให้ทีมที่กระทำผิดถูกปรับหรือแยกออกจากลีกได้
 7. Beer Leg:
  ทีมผู้ชนะ จะได้รับBeer Leg 1ดื่ม / 1ผู้เล่น ซึ่งทีมที่เป็นฝ่ายแพ้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  1. เงินค่าธรรมเนียม 500 บาท ของทีมที่แพ้การแข่งขัน จะถูกนำไปใช้กับบิลของทีมหรือบาร์
  2. ถ้าทีมเจ้าบ้านเป็นผู้แพ้ ทีมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบาร์ แก่ทีมผู้มาเยือน
  3. ถ้า Beer Leg จบเกมด้วยผลเสมอ 1 - 1 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ต้องเสียดื่มให้ซึ่งกันและกัน
  Beer Leg จะไม่คิดรวมกับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

 

Chapter II - ทีมและผู้เล่น

 1. คุณสมบัติ
  ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม Rawai Pool League.
 2. คุณสมบัติของทีม
  1. แต่ละทีมต้องมีผู้เล่น 4 คน
  2. ไม่จำกัดสัญชาติของผู้เล่น
  3. ไม่จำกัดเพศ
 3. ประเภทของผู้เล่น

  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ผู้เล่นชั่วคราว
   1. ผู้เล่นที่มีเกมน้อยกว่า 5 เกมในทีมเดียวจะถือเป็นผู้เล่นชั่วคราว
   2. ผู้เล่นชั่วคราวสามารถเปลี่ยนทีมได้อย่างอิสระ
   3. คะแนนที่ได้รับจากผู้เล่นชั่วคราว จะไม่ถือเป็นคะแนนสะสมใดๆ นั่นคือคะแนนที่ผู้เล่นชั่วคราวได้รับ จะไม่รวมกันกับที่เล่นทีมอื่น
   4. เมื่อผู้เล่นชั่วคราว ได้เล่นมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เกมสำหรับทีมเดียว พวกเขาจะถูกจัดให้เป็นผู้เล่นประเภททั่วไป
  2. ผู้เล่นประจำ
   1. ผู้เล่นที่มีเกมหรือมากกว่า 5 เกมในทีมเดียวจะถือเป็นผู้เล่นประจ
   2. ผู้เล่นประจำ จะได้เข้าร่วมทีมเมื่อพวกเขาเล่นเกมด้วยกัน เท่ากับหรือมากกว่า 5 เกม
   3. ผู้เล่นประจำสามารถเปลี่ยนทีมได้ เช่น จาก ทีม Aไป ทีม B แต่เมือผู้เล่นเปลี่ยนทีมแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเล่นทีมเดิมได้อีกในฤดูกาลนั้น
   4. หากผู้เล่นประจำต้องการเปลี่ยนทีม จะต้องแจ้งคณะกรรการลีกก่อน เป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขันกับทีมใหม่
   5. เมื่อผู้เล่นประจำเปลี่ยนทีมแล้ว แต้มใดๆที่ได้รับก่อนหน้า จะยังถูกเก็บใว้โดยผู้เล่นคนนั้น

  ผู้ใดก็ตามที่พยายามจะเอาเปรียบด้วยกฎการเปลี่ยนทีม อาจถูกแยกออกจากลีก ซึ่งหากผู้เล่นมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการย้ายทีม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คณะกรรมการของลีก

 4. ผู้เล่นหญิง

  เพื่อให้ง่ายต่อการจัดลำดับ ผู้เล่นหญิงที่ดีที่สุด ชื่อของผู้เล่นหญิงจะตามด้วยตัวอักษร “f” ทั้งหมด เช่น "Noi (f)".

 5. ผู้เล่นใหม่
  1. หากทีมแนะนำผู้เล่นใหม่ให้กับทีมของตน ซึ่งไม่เคยเล่นในลีกมาก่อน โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อเพิ่มรายละเอียดของผู้เล่นใหม่ในรายชื่อผู้เล่น และนอกจากนี้คุณยังสามารถใส่ชื่อย่อและ/หรือ ใส่คำว่า "ใหม่" บนกระดานคะแนนได้
  2. หากทีมแนะนำผู้เล่นให้รู้จักกับทีมของตน ซึ่งเคยเล่นให้กับทีมอื่นในลีกมาก่อน โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อให้สามารถอัปเดตรายละเอียดของผู้เล่นเป็นปัจจุบัน

 

Chapter III - รูปแบบการแข่งขัน การปฏิบัติ และ การตัดสิน

 1. ก่อนเกมการแข่งขัน จะมีการจับฉลากเพื่อกำหนดลำดับของผู้เล่น จากหมายเลข 1 - 4
 2. เกมเดี่ยว
  1. จะมีการเล่นเกมเดี่ยว 4 เกม
  2. แต่ละการแข่งขันเดี่ยว 3 เฟรมที่ดีที่สุด จะเป็นฝ่ายชนะ
  3. การแข่งขันเกมแรกจะถูกกำหนดด้วยการโยนเหรียญ ซึ่งผู้เล่นทีมมาเยือนจะเป็นคนเลือกเหรียญด้านใดด้านหนึ่ง ฝ่ายชนะในการเลือกเหรียญ จะเป็นฝ่ายเลือกเปิดเกม
  4. การแข่งขันในเกมที่ 2 ผู้เปิดเกม จะเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เปิดเกม ในเกมแรก
  5. หากเกมเดี่ยวมีการเล่นถึงเฟรมที่ 3 ผู้เล่นที่ต้องเปิดเกม ในเกมนั้นจะถูกตัดสินด้วยการโยนเหรียญอีกครั้ง ซึ่งทีมมาเยือนจะเป็นผู้เลือก ผู้ชนะในการเลือกเหรียญจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์
  6. ทุกการแข่งขันเดี่ยวจะต้องเล่นโดยไม่ได้รับคำแนะนำหรือวิธีการเล่นจากผู้ร่วมทีม หรือบุคคลที่อยู่รอบโต๊ะ หากผู้เล่นประสงค์ที่ต้องการความช่วยเหลือ ควรถามผู้ตัดสินก่อนการสนทนาใดๆ และห้ามไม่ให้ผู้ใดให้คำแนะนำแก่ผู้เล่น ในขณะที่เขากำลังอยู่ในการแข่งขัน ซึ่งผู้ตัดสินเป็นบุคคลเดียวที่สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เล่นได้หากผู้เล่นต้องการ ทั้งนี้หากในทีมมีผู้เล่นใหม่ กัปตันของทีมจะต้องแนะนำผู้เล่น เกี่ยวกับการขอคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากผู้ตัดสิน
 3. เกมคู่
  1. จะมีการเล่นเกมคู่ 2 คู่
  2. แต่ละการแข่งขัน 3เฟรมที่ดีที่สุด จะเป็นฝ่ายชนะ
  3. การแข่งขันรอบแรกจะถูกกำหนดด้วยการโยนเหรียญ ซึ่งทีมมาเยือนจะเป็นผู้เลือกหน้าเหรียญ
  4. หากเกมคู่มีการเล่นถึงเฟรมที่ 3 ทีมที่จะเปิดเกมในเกมที่ 3 นั้น จะถูกตัดสินโดยการโยนเหรียญ ซึ่งผู้เล่นตำแหน่งที่สองของทีมผู้มาเยือนจะเป็นผู้เลือกเหรียญ ผู้ที่ชนะในการเลือกเหรียญ ผู้เล่นคนนั้นจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์
  5. สมาชิกในทีม 2 คนที่อยู่ในเกม ได้รับอนุญาตให้ปรึกษากันระหว่างเกมของพวกเขา แต่จะไม่สามารถพูดคุยกับผู้อื่นได้ ในระหว่างการแข่งขัน
  6. เฉพาะผู้เล่นที่กำลังอยู่ในเกมเท่านั้น ที่สามารถขอคำแนะนำจากผู้ตัดสินได้
  7. เกมประเภทคู่ จะเล่นโดยผู้เล่นแต่ละคนในทีมแทงช็อตเดียว ถ้าแทงลง จะสลับไปยังผู้เล่นคนอื่นในทีมต่อไปจนกว่าพวกเขาจะแทงไม่ลงหรือทำฟาวล์ จากนั้นการเล่นจะถูกส่งต่อไปยังทีมตรงข้าม
 4. Beer Leg
  1. Beer Leg จะมีการเล่นเกมเดียว
  2. Beer Leg จะมีการแข่ง 2 เฟรม.
  3. ก่อนการแข่งขัน Beer Leg จะต้องโยนเหรียญ ทีมที่ชนะในการเลือกเหรียญ ทีมนั้นจะเป็นทีมที่สามารถเลือกที่จะเปิดเกม ( Break ) หรือสามารถที่จะให้ทีมตรงข้ามเปิดเกม ( Break )ได้ เฟรมแรก. ส่วนเฟรมที่ สอง ทีมที่ไม่ได้เปิดเกม ในเฟรมแรก จะเป็นทีมที่จะ Break ในเฟรมที่สอง และ จะต้องเป็นผู้เล่น คนแรกของเกม และฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องเป็น ผู้เล่นคนแรกของเกมเช่นกัน
  4. การเล่น Beer leq จะเล่นโดยผู้เล่นแต่ละคนในทีม แทงช็อตเดียวสลับกันไปกับผู้เล่นคนอื่นในทีม จนกว่าพวกเขาจะแทงไม่ลงหรือทำฟาวล์ จากนั้นการเล่นจะถูกส่งต่อไปยังทีมตรงข้าม
  5. แต่ละเกม ทีมที่ชนะจะเป็นทีมเปิดเกมในเกมถัดไป ผู้เล่นที่จะเปิดเกมถัดไป คือผู้เล่นทีมชนะ ซึ่งเป็นผู้เล่นหลังจากผู้เล่นคนสุดท้ายของเกมก่อนหน้านั้น
 5. การปฏิบัติ
  1. แต่ละทีมอนุญาตให้ซ้อมได้ก่อนเริ่มการแข่งขัน
  2. ทีมเจ้าบ้านควรจัดตารางให้พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น
  3. ทีมมาเยือน จะได้สิทธิ์ในการฝึกซ้อมก่อน
  4. เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้ว จะไม่อนุญาตให้ซ้อมนอกเหนือจากการแข่งขัน
 6. ผู้ตัดสิน
  1. เกมการแข่งขัน จะถูกตัดสินโดยสมาชิกของทีมเจ้าบ้านที่มีความสามารถหรือผู้ตัดสินอิสระ
  2. ผู้ตัดสินจะต้องไม่เล่นเกมที่ถูกตัดสิน ข้อยกเว้นประการเดียวคือรอบ Beer Leg ซึ่งในระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นของทีมเจ้าบ้านจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเป็นผู้ตัดสิน
  3. คำตัดสินของผู้ตัดสิน ถือเป็นสิ้นสุด .

 

Chapter IV - คะแนนและการจัดอันดับ – การให้คะแนน และ การจัดอันดับการแข่งขัน

 1. คะแนนจากการเล่น
  1. การจัดอันดับรายบุคคล
   1. ผู้เล่นจะได้รับ 1 คะแนนสำหรับทุกเฟรมที่ชนะในการแข่งขันเกมเดี่ยว
   2. หากผู้เล่นชนะเกมเดี่ยวโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ชนะเฟรมเลย (เช่นคะแนน 2-0) ผู้เล่นจะได้รับ 1 คะแนนโบนัส
   3. คะแนนที่ทำได้ในการแข่งขันเกมเดี่ยว จะสะสมตามยอดรวมของผู้เล่นแต่ละคนในการจัดอันดับรายบุคคล
   4. คะแนนจากเกมคู่ จะไม่นับเป็นคะแนนในการจัดอันดับรายบุคคล.
  2. การจัดอันดับ Beer Leg
    • ผู้ชนะ Beer Leg จะได้ 2 คะแนน ในการจัดอันดับคะแนน Beer Leg
    • สำหรับ ผลเสมอ 1 - 1 จะได้คะแนน 1 คะแนน ในการจัดอันดับคะแนน Beer Leg
   1. คะแนนที่ได้ในเกม Beer Leg จะเพิ่มไปยังยอดรวมสะสมของทีม สำหรับอันดับโดยรวมของทีม
  3. ทีมจะได้รับหนึ่งคะแนนจากการชนะการแข่งขัน
   1. คะแนนรวม หรือว่า การจัดอันดับของทีมในแต่ะเกมจะมีดังนี้
    • ชนะ 3 แต้ม
    • เสมอ 1 แต้ม
    • แพ้ 0 แต้ม

   

  Chapter V - กฎการเล่นโดยทั่วไป

  From season 18 the games are played according to international rules.

  Read the international rules or it.

   

  Chapter VI - การกำหนดตาราง, การเลื่อนตารางและการยกเลิกการแข่งขัน

  1. การแข่งขันจะจัดในคืนวันจันทร์
  2. เวลาการแข่งขัน เริ่ม เวลา 19.30 น.
  3. ตารางการแข่งขันจะประกาศบนเว็บไซต์ของลีก กำหนดการ.
  4. ทีมใดก็ตามที่มาถึงช้า จะไม่สามารถฝึกซ้อมได้ก่อนการแข่งขัน
  5. หากผู้เล่นมาถึงช้า
   1. หากผู้เล่นในทีมมาสาย สามารถเริ่มเกมได้โดยไม่มีผู้เล่นคนนั้น ตราบใดที่ชื่อของผู้เล่นเขียนอยู่บนกระดานคะแนน
   2. ทุกเกมแข่งขันเดี่ยวและเกมแข่งขันคู่ ที่สามารถเล่นได้ จะต้องดำเนินการเล่นต่อไป
   3. หากผู้เล่นที่มาสาย มาถึงในระหว่างเกมการเเข่งขัน ผู้เล่นจะยังคงเล่นเกมของเขาได้
   4. หากผู้เล่นที่มาสาย ยังไม่มาหลังจากเล่นเกมที่สามารถเป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว และเกมการแข่งขันต้องหยุดลงด้วยเหตุผลนี้ คะแนนของผู้เล่นที่มาสายจะต้องมอบให้ทีมที่รอ ดังนั้นผู้ที่มาสายจะแพ้ในเกมเดี่ยว และเกมคู่ 2-0
   5. หากผู้เล่นที่มาสายยังมาไม่ถึงเวลาการแข่งขันเกม Beer leg การเล่นในเกมนี้จะไม่สามารถเริ่มขึ้นได้ ดังนั้นคะแนนในเกมนี้จะต้องมอบให้ฝ่ายตรงข้าม
  6. ขั้นตอนการกำหนดเวลาใหม่

   การเปลี่ยนเวลาการแข่งขัน ทำได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์เป็นกรณีพิเศษเกิดขึ้น ที่ส่งผลให้ไม่สามารถมีการแข่งขันได้ตามกำหนด

   1. หากมีการกำหนดเวลาการแข่งขันใหม่ ทั้งสองทีมจะต้องเห็นยินยอมพร้อมกัน
   2. หากทีมตรงข้าม ไม่เห็นด้วย การแข่งขันจะต้องดำเนินต่อไปตามตารางการแข่งขัน
   3. คณะกรรมการของลีกจะต้องได้รับแจ้ง 48 ชั่วโมงก่อนเวลาการแข่งขันที่กำหนดใว้ และคณะกรรมการจะติดต่อกับทีมตรงข้ามเพื่อยืนยันความเห็นชอบในการกำหนดเวลาการแข่งขันใหม่
   4. ทุกๆการกำหนดเวลาใหม่ จะต้องเล่นก่อนวันเดิมตามตารางหรือ ก่อนวันจันทร์ทันทีหลังจากวันที่กำหนดการแข่งขันเดิม
   5. โปรดแจ้ง Eric Colombo ให้ทราบถึงการกำหนดเวลาการแข่งขันใหม่เสมอ
  7. การยกเลิกการแข่งขัน

   หากมีการยกเลิกการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตามกฏดังนี้ :

   1. ทีมที่ยกเลิกกการแข่งขัน จะถูกปรับในแมทนั้น
   2. ทีมที่ชนะจะได้รับคะแนน 7-0
   3. จะไม่มีการให้คะแนนรายบุคคล แก่ทีมที่ชนะ
   4. ทีมที่ยกเลิกการแข่งขันจะต้อง มีกติกาดังนี้:
    1. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามกฎ โดยจ่ายเงินขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,200 บาท แก่ทีมฝ่ายตรงข้าม ไม่เกิน 1สัปดาห์ หลังจากวันแข่งขันเดิม
    2. จ่ายค่าธรรมเนียม Beer leg 500 บาทไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากวันแข่งขันเดิม
   5. หากทีมเจ้าบ้านเป็นผู้ยกเลิก
    1. ทีมผู้มาเยือน จะได้รับฟรีเครื่องดื่ม Beerleg 1แก้ว/คน ไม่เกิน 1สัปดาห์ หลังจากวันแข่งขันเดิม

   

  Chapter VII - เงื่อนไขของโต๊ะการแข่งขัน

  1. โต๊ะการแข่งขันต้องอยู่ในสภาพดีตามเงื่อนไขที่ถูกต้อง
  2. ต้องเป็นที่ยอมรับกันว่าเจ้าของบาร์ จะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาโต๊ะให้อยู่ในสภาพดี และมีความสมดุล อย่างไรก็ตาม การบำรุงรักษาควรไม่ต่ำกว่า ระดับของลีกที่กำหนดใว้
  3. ลีกแนะนำว่า โต๊ะพูลทั้งหมดในลีก ควรจะเล่นไม่เกินกว่า 18 เดือน หากไม่มีการดูแลอย่างมืออาชีพ และ การบริกาอย่างมืออาชีพ:
   1. ควรมีผ้าคลุมโต๊ะอย่างดี
   2. ควรมีความสมดุลของหลุมและตัวโต๊ะอย่างดี
  4. แนะนำว่าควรรักษาความสะอาดโต๊ะและดูดฝุ่นเป็นประจำเพื่อขจัดคราบชอล์ก ออกจากด้านล่างและด้านในผ้า
  5. ทีมตรงข้ามไม่ควรได้เล่นเล่นบนผ้าที่เป็นขุยหรือขาด
  6. ประเภทและขนาดของโต๊ะพูลที่ต้องการ

   การแข่งขัน RPL ทั้งหมดต้องเล่นบนโต๊ะพูลสไตล์อเมริกัน = โต๊ะขนาด 3/4 การเล่นบนโต๊ะสไตล์สนุ๊กเกอร์ได้ยุติลงในฤดูกาลที่ 14 และ 15

  7. ขนาด 7ฟุต

   ในกรณีที่มีโต๊ะพูลขนาด 7ฟุตในสถานที่จัดการแข่งขัน พร้อมด้วยโต๊ะขนาดอื่น กัปตันของทีมมาเยือนจะได้ตัวเลือกในการเลือกเล่นโต๊ะนั้น ในกรณีที่มีการแข่งขันหลายนัดในสถานที่ดังกล่าว กัปตันทีมเยือนควรได้รับความยุติธรรมในการตัดสินว่านัดใดจะได้เล่นบนโต๊ะ 7ฟุต (เช่นการโยนเหรียญ)

 

logo  logo  logo

  Facebook 

© 2018 Rawai Pool League

Designed by erco - création